Formularz rejestracyjny pomp ciepła

Dane dotyczące urządzenia
Podaj datę zakupu urządzenia.
Wymagane jest podanie przynajmniej jednego urządzenia.
Podaj numer seryjny urządzenia nr 1 (min. 7 znaków).
Podaj nazwę urządzenia nr 2.
Podaj numer seryjny urządzenia nr 2 (min. 7 znaków).
Podaj nazwę urządzenia nr 3.
Podaj numer seryjny urządzenia nr 3 (min. 7 znaków).
Podaj nazwę urządzenia nr 4.
Podaj numer seryjny urządzenia nr 4 (min. 7 znaków).
Podaj nazwę urządzenia nr 5.
Podaj numer seryjny urządzenia nr 5 (min. 7 znaków).
Podaj nazwę urządzenia nr 6.
Podaj numer seryjny urządzenia nr 6 (min. 7 znaków).
Podaj nazwę urządzenia nr 7.
Podaj numer seryjny urządzenia nr 7 (min. 7 znaków).
Podaj nazwę urządzenia nr 8.
Podaj numer seryjny urządzenia nr 8 (min. 7 znaków).
Podaj nazwę urządzenia nr 9.
Podaj numer seryjny urządzenia nr 9 (min. 7 znaków).
Podaj nazwę urządzenia nr 10.
Podaj numer seryjny urządzenia nr 10 (min. 7 znaków).
Adres montażu urządzenia
Podaj nazwę ulicy.
Podaj numer budynku.
Podaj kod pocztowy w odpowiednim formacie (np. 00-000).
Podaj nazwę miejscowośći.
Podaj województwo.
Dane kontaktowe użytkownika
Podaj imię.
Podaj nazwisko.
Podaj numer telefonu.
Podaj adres e-mail.
Należy zaznaczyć jeżeli adres do korespondencji jest taki sam jak adres montażu urządzenia.
Podaj nazwę ulicy.
Podaj numer budynku.
Podaj kod pocztowy w odpowiednim formacie (np. 00-000).
Podaj nazwę miejscowośći.
Podaj województwo.
Dane instalatora
Podaj nazwę firmy.
Podaj nazwę ulicy.
Podaj kod pocztowy w odpowiednim formacie (np. 00-000).
Podaj nazwę miejscowośći.
Podaj województwo.
Podaj numer telefonu.
Podaj adres e-mail.
Dane dotyczące pierwszego uruchomienia
Podaj datę pierwszego uruchomienia.
Należy zaznaczyć jeżeli pierwsze uruchomienie było wykonywane przez tą sama firmę która wykonywała instalację.
Podaj nazwę firmy.
Podaj nazwę ulicy.
Podaj kod pocztowy w odpowiednim formacie (np. 00-000).
Podaj nazwę miejscowośći.
Podaj województwo.
Podaj numer telefonu.
Podaj adres e-mail.
Wniosek o udzielenie gwarancji dodatkowej
UWAGA:
Aktualne warunki i koszty Gwarancji Dodatkowej znajdują się na stronie internetowej www.nibe.pl/serwis/warunki-gwarancji.
W ramach usługi Gwarancji Dodatkowej należy wykonać przeglądy w ostatnim miesiącu 2, 3 i 4 roku eksploatacji. Aktualny koszt przeglądu umieszczony jest na stronie internetowej. Opłata za przegląd płatna jest po jego wykonaniu.
Załączniki
Załącz zdjęcie lub skan karty rejestracyjnej urządzenia w formacie JPG, JPEG lub PDF oraz rozmarze nieprzekraczajcym 4 MB.


Załącz zdjęcie lub skan protokołu pierwszego uruchomienia w formacie JPG, JPEG lub PDF oraz rozmarze nieprzekraczajcym 4 MB.


Załącz zdjęcie lub skan protokołu pierwszego uruchomienia w formacie JPG, JPEG lub PDF oraz rozmarze nieprzekraczajcym 4 MB.


Załącz zdjęcie lub skan protokołu pierwszego uruchomienia w formacie JPG, JPEG lub PDF oraz rozmarze nieprzekraczajcym 4 MB.
Załączone pliki muszą być w formacie JPG, JPEG, PNG lub PDF oraz nie mogą przekraczać rozmiaru 4 MB.


Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu rejestracji urządzneia.
Powyższe oświadczenie jest wymagane.
Popraw dane w formularzu.